Διατροφή, οστεοπόρωση και σκελετική υγεία

Διατροφή, οστεοπόρωση και σκελετική υγεία

Η οστεοπόρωση είναι μία ευρέως διαδεδομένη πάθηση του σκελετού που χαρακτηρίζεται από σημαντικού βαθμού ελάττωση της οστικής μάζας. Συνοδεύεται από αρχιτεκτονικές μεταβολές του οστού (παραμορφώσεις) και μείωση της μηχανικής του αντοχής με αποτέλεσμα την εύκολη...

Pin It on Pinterest