Η υγιεινή της κουζίνας

Η υγιεινή της κουζίνας

Σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων έχουμε αναφερθεί και σε παλαιότερα άρθρα, όσον αφορά στη διαδικασία της αγοράς τους. Το στάδιο αυτό όμως ακολουθείται από τη φύλαξη των τροφίμων στο σπίτι, καθώς και την προετοιμασία τους προκειμένου αυτά να καταλήξουν στο πιάτο...

Pin It on Pinterest